Slopinančių svyruojančių bangų simuliatorių kalibravimo specifikacija

2022-05-20

Slopintų virpesių bangų simuliatorius apima slopinamąjį svyruojančių bangų generatorių, susietą atjungimo tinklą ir talpinį sujungimo spaustuką. Slopintų virpesių bangų generatorius susideda iš lėto slopinamo virpesių bangų (virpesių dažnis nuo 100 kHz iki 1 MHz) signalų generatoriaus ir greito slopinamojo virpesių bangos (virpesių dažnis didesnis nei 1 MHz) signalų generatoriaus. Lėto slopinimo virpesių bangų generatorius naudojamas lauko HV/MV pastotės izoliacinio jungiklio perjungimui ir gamyklos foniniams trikdžiams imituoti, o greito slopinimo virpesių bangų generatorius – perjungimo įrangos ir valdymo sukeliamiems trikdžiams imituoti. įranga ir trikdžiai, kuriuos sukelia didelio aukščio elektromagnetinis impulsas (HEMP). Movos atjungimo tinklas gali būti suskirstytas į elektros linijų sujungimo atjungimo tinklą ir sujungimo linijos atjungimo tinklą. Kiekvienas sukabinimo atjungimo tinklas susideda iš dviejų dalių: sukabinimo tinklo ir atjungimo tinklo. Slopinimo svyruojančių bangų simuliatoriaus charakteristikos daugiausia apima atviros grandinės įtampos bangos formos parametrus ir trumpojo jungimo srovės bangos formos parametrus.